top of page

Tuyên bố về khả năng truy cập website của Ontrendnow

          Ontrendnow sneaker online store cam kết cung cấp một trang web có thể truy cập được cho nhiều đối tượng nhất có thể, bất kể hoàn cảnh và khả năng. Chúng tôi mong muốn tuân thủ chặt chẽ nhất có thể Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG 2.0, Cấp độ AA), do World Wide Web Consortium (W3C) xuất bản. Những nguyên tắc này giải thích cách làm cho nội dung Web dễ tiếp cận hơn đối với người khuyết tật. Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp làm cho trang web trở nên thân thiện hơn với mọi người. Mặc dù Ontrendnow cố gắng tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn về khả năng truy cập, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm như vậy ở tất cả các khu vực của trang web và chúng tôi hiện đang nỗ lực để đạt được điều này. Xin lưu ý rằng do tính chất động của trang web, các sự cố nhỏ đôi khi có thể xảy ra do trang web được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các giải pháp sẽ đưa tất cả các khu vực của trang web lên cùng một mức khả năng truy cập web tổng thể.

          Nếu bạn có bất kỳ nhận xét và đề xuất nào liên quan đến việc cải thiện khả năng truy cập trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với điều phối viên khả năng truy cập của chúng tôi là Duong Tran theo số 070 389 2345 hoặc email "Contact@ontrendnow.com". Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện.

bottom of page