top of page

Chính sách đổi trả

OneTrendNow hỗ trợ đổi hàng nếu khách hàng có ý định thay đổi sản phẩm sau khi nhận hàng. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền sau khi khách hàng đã thực hiện bước thanh toán đơn hàng. Sản phẩm đổi phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. OneTrendNow hỗ trợ đổi trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hàng.

  2. OneTrendNow chỉ hỗ trợ đổi size, không hỗ trợ đổi mẫu. Mỗi sản phẩm chỉ được đổi 1 lần.

  3. Sản phẩm vẫn còn nguyên hiện trạng ban đầu và không có dấu hiệu đã qua sử dụng.

  4. Các mặt hàng giảm giá không thuộc điều kiện đổi hàng.

Nếu sản phẩm đảm bảo điều kiện đội trả, khách hàng chỉ cần đóng gói lại sản phẩm, OTN sẽ gửi sản phẩm mới cho quý khách, Khi giao hàng nhân viên vận chuyển sẽ lấy lại sản phẩm cần đổi trả và giao cho quý khách sản phẩm mới. Chi phí vận chuyển cho khách hàng chi trả.

bottom of page