top of page

Khách hàng thân thiết

Nhận điểm và đổi phần thưởng

 1. 01

  Đăng ký

  • Đăng ký làm thành viên để bắt đầu tận hưởng chương trình khách hàng trung thành

 2. 02

  Kiếm điểm

  • Điểm tích lũy cho mỗi đơn hàng

   Nhận 5 điểm

  • Đăng ký thành viên website

   Nhận 10 điểm

 3. 03

  Quy đổi phần thưởng

  • Miễn Phí vận chuyển

   5 Điểm = Vận chuyển miễn phí cho tất cả mặt hàng

  • Giảm 10% cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

   10 Điểm = Giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

  • Giảm giá 17% tổng giá trị đơn hàng

   15 Điểm = Giảm giá 17% cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

  • Giảm giá 25% tổng giá trị đơn hàng

   20 Điểm = Giảm giá 25% cho tất cả sản phẩm trong cửa hàng

bottom of page